BIC/SWIFT 


Godziny graniczne przelewów


REGULAMIN KORZYSTANIA Z USLUGI JSMSBANKNET


taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w stopnicy


PRZENOSZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

W związku z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1997) przewiduje ustawowy obowiązek przeniesienia rachunku płatniczego między bankami, a mianowicie (art. 59ii-59it ustawy).

Jeśli posiadasz już konto w innym banku, możesz go przenieść do nas bez zbędnych formalności.

Wydrukuj i wypełnij niezbędne dokumenty, ale nie podpisuj ich. Podpis złożysz w Banku w obecności pracownika.

Pliki do pobrania:


1.WNIOSEK O PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

2.UPOWAŻNIENIE DO PRZENIESIENIA RACHUNKU PŁATNICZEGO